Výjezdy 2018

205 - Česká Lípa - Čerpací stanice u autobusového nádraží, ve vzduchu je cítit plyn

31.10.2018 15:38
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Konopeova. Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem a informací od VZ zjistila, že se jedná o planý poplach. Jednotka nezasahovala a po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu, bez zranění.

204 - Česká Lípa - ZOČ - otevření garáže na žádost MP a zástupců města

31.10.2018 13:03
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 a s VEA-L2Z  v počtu 1+0 do ulice Heroutova. Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o otevření garáže, která je v majetku města Česká Lípa. Bylo provedeno otevření garáže speciálním nářadím za asistence zástupce města...

203 - Česká Lípa - Kouř z lesa, vidí plameny

29.10.2018 18:46
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do Žizníkova. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum, kde bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Jednotka po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu, bez zranění.

202 - Česká Lípa - Strom na cyklostezce

29.10.2018 13:25
Jednotka vyjela s VEA-L2Z v počtu 1+3 na místní cyklostezku. Po příjezdu jednotky na místo události, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom nakloněný přes cyklostezku zavěšený do dalšího stromu. Jednotka na likvidaci stromu použila MŘP, provedla rozřezání stromu a odklizení mimo...

201 - Česká Lípa - Zápach plynu z výkopu, plyn je cítit v okolí

24.10.2018 17:40
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Arbesova. Po příjezdu na místo události jednotka prováděla průzkum a po dohodě s VZ bylo použito el. kalové čerpadlo na odčerpání vody z výkopu. Dále bylo prováděno usměrňování dopravy na komunikaci a jednotka zůstala na záloze na místě události do...

200 - Blíževedly - Strom visí nad silnicí, před obcí Hvězda, cca 2m nad zemí

24.10.2018 09:33
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do obce Hvězda. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zlomený strom o průměru cca 20 cm přes komunikaci dva metry na zemí. Na likvidaci byla použita MŘP a dva díly nastavovacího žebříku. Bylo provedeno rozřezání stromu, který...

199 - Česká Lípa - Hoří traktor

22.10.2018 17:17
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár traktoru celý v plamenech, stojící pod vedením vysokého napětí. Bylo zřízeno dopravní vedení s rozdělovačem od CAS a jeden útočný proud C. Byla provedena v IDT lokalizace a následná...

198 - Česká Lípa - Narušená přípojka s masivním únikem

22.10.2018 12:40
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Luční. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ prováděla plošnou evakuaci osob z rodinných domů v blízkosti výkopu, kde došlo k úniku plynu. Dále bylo provedeno protipožární opatření zřízením jednoho proudu C od CAS....

197 - Česká Lípa - PC - Únik herbicidu ve skladu SaM

19.10.2018 10:06
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice 5.května. Po příjezdu na místo události jednotka po dohodě s VZ prováděla zřízení dekontaminačního stanoviště s HZS LK Česká Lípa. V průběhu zásahu byla provedena dekontaminace zasahujících příslušníků HZS, zároveň bylo provedeno hašení požáru v...

196 - Zákupy - TC - Hoří ve skladu pomůcek v mezipatře, bude zahájena evakuace, uvnitř 45 dětí, zakouřeno

16.10.2018 10:04
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do obce Zákupy. Po příjezdu na místo události jednotka po dohodě s VZ prováděla doplňování vody z CAS do CAS a zřídila třetí průzkumnou skupinu, která měla za úkol v druhém nadzemním patře provést průzkum v IDT zaměřený na vyhledávání osob. Při průzkumu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyjezdy 2017

149 - Zákupy - Požár stromů, od nich chytla chatka

26.12.2017 18:52
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Kapucínská. Po příjezdu na místo určení jednotka provedla průzkum, kde od VZ zjistila, že se jedná o zadání nepřesných souřadnic místa události. Jednotka po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu bez zranění. 

148 - Česká Lípa - Olej na komunikaci

24.12.2017 21:53
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Žitavská. Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o proraženou olejovou vanu OA a únik oleje na komunikaci cca 0,5 x 6 metrů. Jednotka provedla zasypání sorbentem, který ponechala ležet na komunikaci. Po likvidaci...

147 - Česká Lípa - V panelovém domě je cítit plyn

21.12.2017 06:31
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Josefa Maštálka. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ zůstala na záloze na místě události do odvolání. Jednotka po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu bez zranění.

146 - Česká Lípa - Požár zahradní chatky

16.12.2017 21:20
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+4 do ulice Boženy Němcové. Po příjezdu na místo události jednotka po dohodě s VZ prováděla v IDT průzkum zaměřený na vyhledávání osob a tlakových lahví. Jednotka prováděla střídání na proudech, rozebírání konstrukcí, evakuace tlakových lahví z místa požáru a...

145 - Česká Lípa - Kouř z plynové kotelny ze sklepa panelového domu

02.12.2017 13:43
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Havířská. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ prováděla objektovou evakuaci osob a strojník provedl doplňování z CAS do CAS HZS LK Česká Lípa. Dále bylo prováděno odvětrávání prostor chodeb za pomoci přetlakové...

144 - Česká Lípa - OD Andy, pád lahve čpavkové vody

30.11.2017 16:08
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Erbenova. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ zůstala na záloze na místě události. Jednotka zajišťovala uzavření vyznačené zóny u vstupu na schodišti. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu bez...

143 - Česká Lípa - Kouř z OA

19.11.2017 15:50
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Uranová. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum, kde zjistila, že se jedná o planný poplach. Jednotka nezasahovala a po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu bez zranění.

142 - Česká Lípa / Kvítkov - Znovurozhoření RD

18.11.2017 03:18
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+4 do obce Kvítkov. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ prováděla dohašování skrytých ohnisek a rozebírání konstrukcí. Po likvidaci požáru jednotka provedla sbalení materiálu a vrátila se zpět na základnu bez zranění.

141 - Česká Lípa / Kvítkov - Požár střechy

17.11.2017 20:36
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do obce Kvítkov. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ zřídila dopravní vedení s rozdělovačem od CAS. Dále bylo provedeno střídání na proudu C a za pomoci dvou dílů nastavovacího žebříku byly prováděny hasební práce v...

140 - Česká Lípa - Úklid po DN

13.11.2017 23:03
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 do ulice Purkyňova. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ nezasahovala a vrátila se zpět na základnu bez zranění.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výjezdy 2016

148 - Česká Lípa - Požár OA u bílé ubytovny, vedle další vozidla

30.12.2016 14:37
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+4 do ulice Okružní. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ nezasahovala a vrátila se zpět na základnu bez zranění.

147 - Česká Lípa - Strom hrozící pádem u hřbitova

27.12.2016 12:05
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 k městskému hřbitovu. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum, kterým zjistila, že se jedná o vyvrácený strom zavěšený v koruně sousedního stromu. Na likvidaci jednotka použila naviják umístěný na CAS ke stržení stromu a MŘRP na rozřezání...

146 - Ralsko - Požár srubu , hořící bažantice

25.12.2016 14:46
Jednotka vyjela s CAS 32 T148 v počtu 1+2 do obce Ralsko. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ prováděla kyvadlovou dopravu vody a zůstala na záloze na místě události do odvolání. Po odvolání se jednotka vrátila zpět na základnu bez zranění.

145 - Česká Lípa - V chodbě panelového domu je cítit plyn

18.12.2016 06:19
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Železničářská. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a po dohodě s VZ zůstala na záloze na místě události do odvolání. Jednotka po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu bez zranění.

144 - Česká Lípa - RD , zakouřeno , nikdo doma

10.12.2016 12:01
Jednotka držela na příkaz KOPIS LK pohotovost na vlastní stanici do odvolání.

143 - Česká Lípa - Olej na komunikaci od ZŠ Šluknovská

09.12.2016 12:32
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Šluknovská. Po příjezdu na místo události jednotka po dohodě s VZ provedla průzkum, kde zjisťovala rozsah úniku provozní kapaliny a po zjištění situace prováděla zasypání sorbentem. Po likvidaci a po dohodě s VZ jednotka provedla sbalení materiálu...

142 - Velenice - Sklad dřeva 20 x 20

04.12.2016 03:27
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do obce Velenice. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a prováděla v IDT hasební práce, střídání na proudech a rozebírání konstrukcí. Dále bylo provedeno doplnění vody z CAS do CAS a kyvadlová doprava vody. Jednotka prováděla osvětlení...

141 - Česká Lípa - Pád vánočního stromku, hlášeno MP

01.12.2016 21:43
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 a s VEA-UL Octavia v počtu 1+0 do ulice náměstí T.G.Masaryka. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum, kterým zjistila, že se jedná o vyvrácení a pád vánočního stromku vlivem prudkého větru. Nedošlo k žádnému zranění, ani škodám v prostoru...

140 - Česká Lípa - Zlomenina končetiny na přechodu pro chodce

29.11.2016 09:51
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+4 do ulice Jindřicha z Lipé. Jednotka zasahovala s HZS LK Česká Lípa při ošetření ženy ( předlékařská pomoc ) , která upadla na přechodu pro chodce a poranila si nohu. Žena předána ZZS LK po jejím příjezdu.

139 - Česká Lípa - PC - Hoří ve 3.patře , sklad nábytku

29.11.2016 08:48
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Erbenova. Po příjezdu na místo události jednotka po dohodě s VZ prováděla v IDT průzkum v horním patře zasaženém požárem a zřizovala přes schodiště s jednotkou HZS LK Česká Lípa útočný proud C. Po likvidaci požáru jednotka provedla závěrečný...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výjezdy 2015

101 - Slovanka - TP

08.07.2015 09:54

100 - Česká Lípa - TP

08.07.2015 09:53

99 - Sluneční - TP

08.07.2015 09:51

98 - Sosnová - TP

08.07.2015 09:50

97 - Střelnice - TP

08.07.2015 09:49

96 - Česká Lípa - Ostatní pomoc

07.07.2015 09:48

95 - Sosnová - PP

06.07.2015 09:47

94 - Doksy - Požár

01.07.2015 09:46

93 - Horní Libchava - DN

01.07.2015 09:45

92 - Česká Lípa - TP

28.06.2015 09:44
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výjezdy 2014

160 - Sosnová - Požár

31.12.2014 16:28
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do obce Sosnová. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a zjistila požár komínového tělesa. Po dohodě s VZ pomáhala při čištění komínového tělesa. Dále jednotka zůstala na záloze v místě události, po dokončení zásahu se vrátila zpět na...

159 - Česká Lípa - Požár

29.12.2014 01:47
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 do ulice Roháče z Dubé. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a zjistila zakouření dvou pater panelového domu. Po dohodě s VZ zůstala na záloze v místě události. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu bez zranění.

158 - Česká Lípa - TP

28.12.2014 12:26
Jednotka vyjela s CAS 20 T-815 v počtu 1+4 do městské části Dubice. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum, kde bylo zjištěno čtiři labutě na zamrzlé vodní hladině. Po příjezdu jednotky HZS Česká Lípa, jsme vyskoušeli hlasitím pokřikem reakci labutí, které se zvedli a odletěli....

157 - Česká Lípa - Požár

24.12.2014 08:16
Jednotka vyjela s CAS 20 T-815 v počtu 1+3 do ulice Okružní. Jednotka provedla po příjezdu průzkum a zjistila že se jedná o planý poplach. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu.

156 - Česká Lípa - Požár

23.12.2014 23:23
Jednotka vyjela s CAS 20 T-815 v počtu 1+4 do ulice J. Wericha. Jednotka po příjezdu na místo události po dohodě s VZ zřídila druhou tříčlenou průzkumnou skupinu v IDT s útočným proudek C od rozdělovače HZS Česká Lípa. Proveden průzkum uvnitř budovy, lokalizace ohniska a následná likvidace,...

155 - Česká Lípa - TP

22.12.2014 22:35
Jednotka vyjela s CAS 20 T-815 v počtu 1+3 do ulice Hradecká. Jednotka provedla technickou pomoc a po ukončení zásahu se vrátila zpět na základnu bez zranění.

154 - Česká Lípa - DN

20.12.2014 17:13
Jednotka vyjela s CAS 20 T-815 v počtu 1+3 do ulice Děčínská. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum, kde zjistila že se jedná o DN 2x OA bez zranění. Povedeno protipožární opatření, usměrňování a řízení dopravy na komunikaci, likvidace úniku provozních náplní a úklid komunikace +...

153 - Česká Lípa - TP

19.12.2014 10:21
Jednotka vyjela s CAS 20 T-815 v počtu 1+3 do ulice Bulharská. Po příjezdu na místo zásahu provedla průzkum v IDT, kde zjistila že se jedná o dva 20 litrové prázdné plastové kanistry od nemrznoucí směsi. Po dohodě s VZ jednotka setrvala na místě události do příjezdu MP, které místo zásahu předala....

152 - Česká Lípa - DN

17.12.2014 16:45
Jednotka vyjela s CAS 20 T-815 v počtu 1+3 na křižovatku ulic Hrnčířská a Barvířská. Průzkumem byla zjištěna dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Jednotka provedla odpojení baterie a úklid následků dopravní nehody. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu bez zranění.

151 - Česká Lípa - DN

16.12.2014 07:43
Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 do ulice Žitavská. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 2xOA. Na místě již zasahovala JSDHO Česká Lípa a PČR. DN bez zranění. Z jednoho z vozidel došlo k úniku provozních kapalin, byl proveden posyp sorbentem a úklid vozovky...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výjezdy 2013

169 - Planý poplach - Česká Lípa - Požár lesa

28.12.2013 19:56
Dnes naše jednotka vyjela k nahlášenému požáru lesa na sídliště Špičák. Jednotka po příjezdu na místo určení provedla průzkum dané lokality, kde nenašla žádné ohnisko. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu bez zranění.

168 - Dopravní nehoda - Dolní Libchava - Silnice II/262

23.12.2013 22:18
Dnes naše jednotka vyjela večer k dopravní nehodě osobního automobilu, které narazilo do stromu. Jednotka po příjezdu na místo zásahu provedla označení nehody a dále provedla úklid komunikace. Poté se vrátila zpět na základnu bez zranění.

167 - Technická pomoc - Česká Lípa - Zamrzlá labuť

23.12.2013 11:18
Dnes naše jednotka vyjela k zamrzlé labuti na vodní ploše v Dubici. Po příjezdu na místo zásahu jednotka pomáhala s přípravou materiálu na záchranu labutě. Během přípravy se labuť sama zvedla a začala pohybovat po vodní ploše. Jednotka provedla úklid materiálu a vrátila se zpět na základnu bez...

166 - Požár - Horní Libchava - Skládka odpadů

18.12.2013 10:48
Dnes naš jednotka v dopoledních hodinách vyjela k požáru skládky odpadu v Horní Libchavě. Jednotka po příjezdu na místo zásahu na rozkaz VZ natáhla vysokotlaký proud a poté jeden ,,C´´ proud těžké pěny. Po lokalizaci a následné likvidaci požáru jednotka sbalila materiál a vrátila se zpět na...

165 - Požár - Česká Lípa - Svojsíkova stezka

11.12.2013 19:01
Při naávratu z dopravní nehody jednotka byla poslána k požáru na Svojsíkovy stezce. Jednotka po příjezdu na místo zásahu provedla průzkum, že se jedná o vypalování kabelů a oheň byl před příjezdem jednotky uhašen. Jednotka se po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu bez zranění.

164 - Dopravní nehoda - Zákupy - Silnice II/268

11.12.2013 18:20
Dnes naše jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu, které zůstalo mimo komunikaci. Jednotka po příjezdu na místo zásahu provedla průzkum, provedla odpojení AKU, dále protipožární opatření a dále usměrňovala dopravu. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu bez zranění.

163 - Technická pomoc - Loubí - Spolupráce se složkami IZS

10.12.2013 09:58
Dnes naše jednotka vyjela k údajné nehodě dopravní nehodě osobního automobilu bez bližších informací. Jednotka po příjezdu průzkumem zjistila, že se řidiči udělalo nevolno a tím nebyl zásah naší jednotky. Jednotka po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu bez zranění.

162 - ZOZ - Česká Lípa - Evakuace pěti krav

10.12.2013 09:08
Dnes naše jednotka vyjela do Dubice kde mělo podle informací topit stádo pěti krav. Po příjezdu na místo zásahu jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o evakuaci pěti krav ze zatopené pastviny. Jednotka dle rozkazu VZ provedla za pomocí majitele zahnání stáda krav zpět do chléva, poté se vrátila...

161 - Technická pomoc - Mimoň - Snesení pacientky a transport do nemocnice

09.12.2013 12:59
Dnes naše jednotka vyjela na žádost OPIS CL s DA VW Caravelle transport pacientky z Mimoně do nemocnice v České Lípě. Jednotka po příjezdu na místo zásahu pomohla s naložením pacientky do DA a poté ji převezla do nemocnice kde za pomoci dalších sil přeložena na příjem. Poté se jednotky vrátily v...

160 - Dopravní nehoda - Zákupy - Silnice II/262

07.12.2013 13:11
Dnes naše jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Po príjezdu na místo zásahu na místě zasahovala ZZS a PČR. Jednotka provedla protipožární opatření a odpojení baterie, dále usměrňovala dopravu společně s PČR. Poté po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu bez zranění.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vybrané zásahy

Rok 2011

29.12.2010 14:09
14.01.2011 - Technická Pomoc - Heřmaničky - Hospodářské stavení - Stavba protipovodňové hráze 03.02.2011 - Požár - Sosnová - Motorest - FOTO + Článek ZDE 03.02.2011 - Požár - ul. Československé Armády, Česká Lípa - Popelnice 10.02.2011 - Požár -...

Rok 2010

29.12.2010 14:08
    03.1.2010 - Technická pomoc - Odčerpávání vody Bardějovská   25.1.2010 - Technická pomoc - Odčerpávání vody z NsP   27.1.2010 - Požár - Pošta náměstí TGM   02.2.2010 - Požár - Zahradní...

Výjezdy 2012

141 - Technická pomoc - Česká Lípa - autobus

28.12.2012 15:37
Dnes naše jednotka po půl čtvrté odpoledne k technické pomoci autobosu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno že naše jednotka není třeba a po dohodě s VZ se jednotka vrátila na základnu bez zranění

140 - Požár - Česká Lípa - Kontejnery

25.12.2012 23:06
Při návratu na základnu byla jednotka vyslána k dalšímu požáru kontejneru tentokrát na sídliště Sever. Po příjezdu na místo události byl natažen jeden vysokotlaký proud a byly provedeny hasební práce. Po likvidaci jednotka zbalila materiál a vrátila se zpět na základnu bez zranění

139 - Požár - Česká Lípa - Kontejnery

25.12.2012 22:37
Dnes naše jednotka ve večerních hodinách vyjela k požáru kontejneru na tříděný odpad. Jednotka na místo zásahu přijela společně s HZS CL. Po příjezdu na místo zásahu byl natažen jeden út.proud C. Po likvidaci požáru jednotka zbalila materiál a po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu.

138 - Dopravní nehoda - Častolovice u České Lípy - Osobní automobil

22.12.2012 16:31
Dnes naše jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu v Častolovicích u České Lípy. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem a informacemi od VZ zjištěno, že z havarovaného automobilu neunikají žádné provozní náplně a ve vozidle se nenachází žádná osoba. Na rozkaz VZ byla prováděna...

137 - Požár - Horní Libchava - Kůlna

17.12.2012 18:55
Šest minut po sedmé hodině vyjela naše jednotka k požáru kůlny do Horní Libchavy. Jednotka vyjela na místo zásahu s CAS 20 T-815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS CL a JSDH Horní Libchava, po dohodě s VZ vystřídala příslušníky HZS na vysokotlakém proudu. Po...

136 - Požár - Česká Lípa - Osobní automobil

09.12.2012 11:48
Dnes naše jednotka vyjela v dopoledních hodinách k požáru osobního automobilu na sídliště Sever. Po příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS CL, po dohodě s VZ byla nápomocna s otevřením kapoty u OA. Po likvidaci se naše jednotka vrátila zpět bez zranění na základnu.

135 - Požár - Česká Lípa - Vyšková budova

07.12.2012 10:11
Dnes naše jednotka vyjela k požáru bytu  8 NP. v panelovém domě. Po příjezdu jednotky na místo zásahu a po provedeném průzkumu a dohodě s VZ výnášela materiál pro hasební zásah. Na místě zjištěno, že se jedná o zahoření kusu plastu u plotny. Poté byl proveden úklid, sbalení materiálu a po...

134 - Technická pomoc - Česká Lípa - Únik ropného produktu

30.11.2012 16:12
Dnes naše jednotka v 16:12 vyjela k úniku ropného produktu na místní komunikaci. Po příjezdu na místo zásahu a po dohodě s VZ prováděla lilkvidační práce. Kde naše jednotka provedla zasypání uniklého oleje a úklid sorbentu do pytle. Po likvidaci a úklidu se jednotka vrátila na základnu bez...

133 - Technická pomoc - Česká Lípa - Nakloněný strom

23.11.2012 09:15
Dnes naše jednotka vyjela v dopoledních hodinách k nakloněnému stromu vedle domu pro zdravotně postižené.Jednotka vyjela na místo zásahu s CAS 20 T-815 v počtu 1+4, po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, povolala na místo výškovou techniku HZS, ze které byl strom rozřezán. Poté...

132 - Pohotovost na vlastní stanici

20.11.2012 20:29
Dnes naše jednotka byla dána do pohotovosti na vlastní stanici v počtu 1+3. Začátek: 20:29 Konec: 22:00  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vybrané zásahy

Rok 2011

29.12.2010 14:09
14.01.2011 - Technická Pomoc - Heřmaničky - Hospodářské stavení - Stavba protipovodňové hráze 03.02.2011 - Požár - Sosnová - Motorest - FOTO + Článek ZDE 03.02.2011 - Požár - ul. Československé Armády, Česká Lípa - Popelnice 10.02.2011 - Požár -...

Rok 2010

29.12.2010 14:08
    03.1.2010 - Technická pomoc - Odčerpávání vody Bardějovská   25.1.2010 - Technická pomoc - Odčerpávání vody z NsP   27.1.2010 - Požár - Pošta náměstí TGM   02.2.2010 - Požár - Zahradní...

Vybrané zásahy

Rok 2011

29.12.2010 14:09
14.01.2011 - Technická Pomoc - Heřmaničky - Hospodářské stavení - Stavba protipovodňové hráze 03.02.2011 - Požár - Sosnová - Motorest - FOTO + Článek ZDE 03.02.2011 - Požár - ul. Československé Armády, Česká Lípa - Popelnice 10.02.2011 - Požár -...

Rok 2010

29.12.2010 14:08
    03.1.2010 - Technická pomoc - Odčerpávání vody Bardějovská   25.1.2010 - Technická pomoc - Odčerpávání vody z NsP   27.1.2010 - Požár - Pošta náměstí TGM   02.2.2010 - Požár - Zahradní...