134 - Technická pomoc - Česká Lípa - Únik ropného produktu

30.11.2012 16:12

Dnes naše jednotka v 16:12 vyjela k úniku ropného produktu na místní komunikaci. Po příjezdu na místo zásahu a po dohodě s VZ prováděla lilkvidační práce. Kde naše jednotka provedla zasypání uniklého oleje a úklid sorbentu do pytle. Po likvidaci a úklidu se jednotka vrátila na základnu bez zranění.