141 - Česká Lípa - Pád vánočního stromku, hlášeno MP

01.12.2016 21:43

Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 a s VEA-UL Octavia v počtu 1+0 do ulice náměstí T.G.Masaryka. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum, kterým zjistila, že se jedná o vyvrácení a pád vánočního stromku vlivem prudkého větru. Nedošlo k žádnému zranění, ani škodám v prostoru pádu stromu. Elektrické osvětlení vypnuto přivolanou firmou ELOS. Prostor pádu vytyčen páskou.Jednotka po zajištění místa události a po dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu bez zranění.