153 - Česká Lípa - TP

19.12.2014 10:21

Jednotka vyjela s CAS 20 T-815 v počtu 1+3 do ulice Bulharská. Po příjezdu na místo zásahu provedla průzkum v IDT, kde zjistila že se jedná o dva 20 litrové prázdné plastové kanistry od nemrznoucí směsi. Po dohodě s VZ jednotka setrvala na místě události do příjezdu MP, které místo zásahu předala. Návrat jednotky na základnu bez zranění.