156 - Česká Lípa - Požár

23.12.2014 23:23

Jednotka vyjela s CAS 20 T-815 v počtu 1+4 do ulice J. Wericha. Jednotka po příjezdu na místo události po dohodě s VZ zřídila druhou tříčlenou průzkumnou skupinu v IDT s útočným proudek C od rozdělovače HZS Česká Lípa. Proveden průzkum uvnitř budovy, lokalizace ohniska a následná likvidace, odvětrávání prostor přirozenou cestou otevřením okna. Provedeno osvětlení místa zásahu přenosním osvětlovacím zařízením. Po ukončení zásahu a po dohodě s VZ jednotka provedla zbalení materiálu a vrátila se zpět na základnu bez zranění.