19 - TP - Otevření bytu- Česká Lípa - Červeného kříže

09.03.2012 14:45

Dne 08.03.2012 v 19:23 h. byla naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa vyslána na sídliště Špičák k technické pomoci - otevření bytu. Zde majitelka bytu zabouchla dveře a uvnitř nechala pootočený klíč v zámku. V bytě byl puštěný sporák. Na místo dorazilo kromě družstva JSDHO 1+3 i družstvo CPS HZS ÚO Česká Lípa a dále i hlídky HS MP Česká Lípa a OHS PČR. Dveře byly otevřeny a sporák byl následně vypnut. Na místě nedošlo k žádné škodě. Po ukončení zásahu se družstvo JSDHO vrátilo bez zranění zpět na základnu.