44 - Požár - Sosonová - Požár lesa

02.05.2012 16:09

Dne 02.05.2012 v 16:09 h. byla naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyslána do obce Sosnová, kde hořel porost na oraništi pro přípravu satby mladých stromků. Jednotka na místě rozvinula "C" proud a provedla hasební práce. Po uhašení požáru se jednotka vrátila bez zranění zpět na základnu.