4. Požár Domu Humanity

05.02.2012 19:48

Dne 05.02.2012 ve 12:21 h. byla naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyslána k požáru Domu Humanity v České Lípě. Po příjezdu na místo jednotka prováděla průzkum, hasební práce a rozebírání konstrukcí. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu bez zranění.