Slavnostní předání nové Tatry

03.07.2010 17:10

 

Dne 31.5. 2010 ve 12:00 hodin byly za účasti vedení města Česká Lípa slavnostně předány dvě cisternové automobilové stříkačky, které byly pro potřeby sborů dobrovolných hasičů města Česká Lípa pořízeny v rámci projektu „Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“. 

„Tento projekt řeší poskytování přeshraniční pomoci jednotkami sborů dobrovolných hasičů v české a saské příhraniční oblasti Euroregionu Nisa“, uvedla starostka Hana Moudrá a doplnila, že projekt je financován z rozpočtu města Česká Lípa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Cíl 3/ Ziel 3.“ 

„Dodavatelem těchto speciálně upravených vozů je firma THT, s .r .o., Polička“, prozradil místostarosta Jan Stejskal. „Město Česká Lípa přispělo 10% z celkové částky 13,5 milionu Kč, 85% získalo z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% ze státního rozpočtu.“ doplnil místostarosta Stejskal. Místostarosta Tomáš Vlček upřesnil, že nástavby automobilových stříkaček jsou upraveny na základě specifických potřeb každé jednotky. Nový hasičský automobil tak díky projektu získala jak jednotka sboru dobrovolných hasičů v České Lípě tak v Dobranově. 

Oběma hasičským vozům požehnal Viliam Matějka, děkan Římskokatolické farnosti Česká Lípa. Starostka města Hana Moudrá zároveň poděkovala všem členům hasičského sboru za odvahu a statečnost, kterou projevují při zachraňování nejen majetku svých spoluobčanů, ale především při záchraně lidských životů.