Základní cíle sdružení

30.11.2010 14:35

 

 

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 

1. Činnost sdružení HČR je vymezena ústavou a zákony ČR a stanovami,

2. propagace a prosazování principů občanské společnosti, 

3. sdružování členů Jednotek Sborů Dobrovolných hasičů obcí v České republice, členů Sborů Dobrovolných hasičů obcí, a ostatních osob, organizací a institucí mající obdobný charakter činnosti a zaměření

4. Cílem činnosti sdružení HČR je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“)

5. sdružení spolupracuje, zpravidla na základě smluv s obcemi a orgány státní správy, působícími na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva (Jednotky Sborů Dobrovolných hasičů obcí, Hasičský záchranný sbor ČR, Integrovaný záchranný systém ČR, Český Červený kříž,Policie ČR, Záchranné prapory Armády ČR, apod.), s veřejností a s právnickými a fyzickými osobami

6. výchova mládeže na úseku požární ochrany, tělovýchovy a sportu

7. podpora Jednotek sborů Dobrovolných hasičů obcí České republiky

8. podpora při získávání grantů a dotací

9. spolupráce se sdružením stejného, nebo obdobného charakteru

10. mezinárodní spolupráce na úseku požární ochrany , výchovy mládeže a sportu.

 

Celé stanovy SHČR můžete shlédnou zde Stanovy nové finiš.pdf (529,3 kB)