Historie sboru

    První velký požár České Lípy byl v roce 1787 nezastavil průmyslovou revoluci. Avšak po dalším velkém požáru města v roce 1820, který zničil celé město se začalo diskutovat o založení hasičstva ve městě, které by příště zabránilo tak rozsáhlým škodám. Trvalo však dlouhých 45 let než byl první dobrovolný sbor ustanoven.

    Vzorem pro založení hasičů bylo město Zákupy, kde v roce 1850 vznikl hasičský sbor, který byl prvním hasičským sborem na území střední Evropy, který však tvořili Němci.

   První zmínky o založení sboru hasičů v České Lípě se vážou k roku 1865, kdy i v našem městě byl sbor založen.

 

Novodobá historie sboru je datována od roku 1945

    V létě roku 1945 se za účasti 85 členů ustavil smíšený požární sbor. Prvním předsedou byl E. Rolný a velitelem A. Svoboda.

    Začátky sboru po válce nebyly jednoduché. Nebyly peníze, technika, oblečení a dokonce ani hasičská zbrojnice. Veškerá výstroj a výzbroj, která v té době byla pocházela od Němců. Z počátku náš požární sbor působil na několika místech ve městě. Například  v Havlíčkově ul., Roháče z Dubé, Tržní ul., Zámecké ul. Vždy, když si sbor tyto objekty sám upravil byl nucen se stěhovat. V 80. letech se začalo hovořit o výstavbě nové hasičské zbrojnice, která měla sídlit na okraji města, pak u řeky Ploučnice a nakonec se začalo stavět v prostorách Staré Lípy, kde stávala stodola. Všichni členové se na výstavbě podíleli a díky jejich obětavé práci se mohl sbor stěhovat na počátku 90. let do nové zbrojnice ve Staré Lípě.

    Členové našeho sboru se stali zakládajícími členy profesionálního sboru, který byl ustanoven v roce 1965. Mezi zakládající členy patřil p. Frydrych, Hájek, Svoboda, Lojda, Šedivý a další.

 

    

Velké požáry historie našeho sboru

Požár Benziny v České Lípě 3.11.1978

Požár Tonet Mimoň