Informace pro obyvatelstvo

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

07.11.2011 11:43
Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem byla zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Vyhláška č. 111/1981 byla poplatná stavu vědy a techniky v době jejího...

Povodně a záplavy

19.01.2011 13:16
  Stupně povodňové aktivity: Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity: I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba) II....

Prevence a ochrana

19.01.2011 13:11
  Prevence a ochrana   Co dělat při silném větru Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy,...

Evakuační zavazadlo

19.01.2011 13:11
Co je evakuace a evakuační zavazadlo     Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí. Jak správně postupovat při opuštění domácnosti a evakuaci objektu nebo ohroženého...