1 - Česká Lípa - Požár vozidla po zásahu rachejtle, na místě MP Česká Lípa

01.01.2019 00:29

Jednotka vyjela s CAS 20 T815 v počtu 1+3 na náměstí T.G.Masaryka. Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o požár OA, který byl uhašen před příjezdem jednotky. Bylo provedeno protipožární opatření natažením vysokotlakého proudu k případnému zásahu a proveden důkladný průzkum, kde bylo zjištěno, že požár je uhašen a hoření se dál nešíří. Jednotka vyčkala příjezdu HZS LK Česká Lípa, aby se provedlo ohledání termokamerou. Jednotka zůstala na záloze na místě události a po další dohodě s VZ se vrátila zpět na základnu, bez zranění.