133 - Česká Lípa - Strom přes silnici

09.08.2018 15:13

Jednotka vyrazila s CAS 20 T815 v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o zlomenou větev přes komunikaci ležící na plotě. Za pomoci MŘP bylo provedeno rozřezání větve a její odstranění z komunikace a plotu. Jednotka provedla úklid komunikace, poté sbalení materiálu a vrátila se zpět na základnu bez zranění.